HaberlerTürkiye Denetim Standartları

2015 Yılında Uygulanacak Bağımsız Denetçi Ücretleri

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.12.2014 

 

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 29.12.2014 gün ve 75935942-050.01.04–[01/42] sayılı Kurul Kararı ile 2015 yılında uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu ücretler aşağıdaki gibidir.

 

1 Bağımsız Denetçi Belgesi

250 TL

2 Bağımsız Denetçi Kimliği

150 TL

3 Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti

150 TL

 

Bağımsız Denetçi Mühür ücretinin 500 TL

İlgili karar aşağıdadır.

 

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:Karar No: 75935942-050.01.04–[01/42]

Toplantı Tarihi: 29/12/2014

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan) için 2015 yılında uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.