Bülten 2017

Bülten 2017-49 Mart 2017 Vergi Takvimi

BÜLTEN (2017/49)

MART 2017 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/03/2017 09/03/2017 16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2017 10/03/2017 16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 15/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 20/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 23/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2017 23/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2017 24/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/03/2017 24/03/2017 1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2017 27/03/2017 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2017 27/03/2017 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
16/03/2017 27/03/2017 1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 27/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2017 27/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2017 27/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2017 31/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2017 31/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2017 31/03/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/03/2017 31/03/2017 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2017 31/03/2017 Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.02.2017