Bülten 2017

Bülten 2017-50 2016 Yılı Gelirlerinin Beyanına İlişkin Vergi Rehber ve Broşürleri Yayınlandı

BÜLTEN (2017/50)

2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN VERGİ REHBER VE BROŞÜRLERİ YAYINLANDI

Gelir İaresi Başkanlığı, mükelleflerin 2016 yılında elde ettikleri kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini verirken faydalanmaları için kazanç türü itibariyle rehber ve broşürler yayınlamıştır.

Bu rehberler ve broşürler;

“Vergide Hazır Beyan Sistemi” Afişi
“Kira Geliriniz İçin Beyannameniz Hazır” Afişi
Vergide Hazır Beyan Sistemi Broşürü
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi
G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

İle ilgilidir.

Bu rehber ve broşürler ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.03.2017