Bülten 2017

Bülten 2017-38 Yeniden Yapılandırılma Borçlarını 27 Ocak 2017 Tarihine Kadar Ödemeyenlere Süre Uzatımı ile İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/38 )

YENİDEN YAPILANDIRILMA BORÇLARINI 27 OCAK 2017 TARİHİNE KADAR

ÖDEMEYENLERE SÜRE UZATIMI İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 14.02.2017 günlü duyurusunda;

“6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik tutarlarını süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Ayrıca, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibarenödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.” denilmiştir.

Aynı duyuruda, borçların peşin veya taksit tutarlarını on-line olarak bankalar vasıtasıyla ödeyebilmelerine olanak sağlayacak program çalışmaları tamamlanarak işletime açılmış olduğu,

Borçlarını taksitle ödemek üzere başvuranların 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını kapatmak isteyenlerin ödeme planlarının peşin olarak güncellenebilmesi amacıyla işyeri dosyalarının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği,

belirtilmektedir.

Sözü edilen duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.02.2017