Bülten 2017

Bülten 2017-10 2017 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Matrahlarının Hesabı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2017

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/10 )

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

27 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan (%3,83) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK :Mükellefin 2016 yılı vergi değeri 175.000,00 TL olan meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri :

175.000*%3,83= 6.752,50 artışlı olarak 175.000+6.752,50= 181.702,50 TL uygulanması gerekir. Ancak, hesaplamada 1.000 TL altındaki kesirler dikkate alınmayacağından 181.000 TL olarak uygulanacaktır.

2017 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti ile ilgili olarak sözü edilen genel tebliğdeki açıklamalara bakılmalıdır.

Sözü edilen Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.