Bülten 2016

Bülten 2016-38 Şubat 2016 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 03.02.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/38 )

2016 ŞUBAT VERGİ TAKVİMİ

01/01/2016 01/02/2016 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2016 01/02/2016 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2016 01/02/2016 2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2016 09/02/2016 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2016 10/02/2016 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2016 15/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2016 17/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2016 17/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 23/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
01/02/2016 23/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2016 24/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/02/2016 24/02/2016 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2016 25/02/2016 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
16/02/2016 25/02/2016 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2016 29/02/2016 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2016 29/02/2016 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2016 29/02/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 8. taksit ödemesi