Bülten 2016

Bülten 2016-108 2017 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/108 )

2017 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI  

27 Aralık 2017 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2017 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2016 İstisna Tutarı TL 2017
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 176.600
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 353.417
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 4.068
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918 4.068

Verginin oranları

Matrah 2016 Yılı Matrah 2017 Yılı Veraseten İntikallerde Vergi Oranı İvazsız   İntikallerde     Vergi Oranı
İlk 210.000 TL için İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.100.000 TL için Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Not:Vergi dilimlerinde değişiklik oldu, ancak 2016 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.