Bülten 2016

Bülten 2016-103 2017 2017 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 27.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/103 )

2017 YILINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VE İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV TUTARININ İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KISMIYLA İLGİLİ SINIR

27 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2017 yılı için 21.400 TL olarak belirlenmiştir

Yıllar itibariyle sözü edilen sınır aşağıdaki gibidir.

Yıllar İndirimli Oran KDV İade Sınırı TL
2010 13.300
2011 14.300
2012 15.800
2013 17.000
2014 17.700
2015 19.500
2016 20.600
2017 21.400 10.000 2017/9759 BKK ile 2017 yılında ve 2017 yılında yapılacak 2016 yılı iadelerinde uygulanır.