Bülten 2016

Bülten 2016-83 2016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.11.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-83)

2016 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

25/10/2016 tarihli ve KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi – 30 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki) olarak tespit edilmiştir.

İlgili sirküler aşağıdadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42

Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      :  25 /10/2016
Sayısı                                      : KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi – 30
İlgili olduğu maddeler           : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı