Bülten 2016

Bülten 2016-51 Özel İletişim Vergisi Uygulaması ve Fazla Ödenen ÖİV İadesi Hakkında Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 06.04.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/51 )

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULAMASI VE FAZLA ÖDENEN ÖİV İADESİ HAKKINDA ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)

05 Nisan 2016 gün ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıca,  bu tebliğde abonelerce ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin internet erişim hizmeti için kullanılması nedeniyle fazla ödenen ÖİV’nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili genel tebliği ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.