Bülten 2016

Bülten 2016-34 2015 Yılında Vergi Kanunlarına ve TTK’ya Göre Tutulan Defterlerin Kapanış Tasdiki Bilgileri

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,03.01.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-34)

2015 YILINDA VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTULAN DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2015 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiki aşağıdaki tabloda belirtilen zamanlarda noterler tarafından yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun 562 nci maddesi gereğince kapanış tasdiki yaptırılmayan her defter için 2016 yılında 5.209 TL(2015 yılında 4.934 TL, 2014 yılında 4.481 TL) idari para cezası uygulanır.

Vergi Usul Kanununa göre defter kapanış tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaz.

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu açısından kapanış kaydı yaptırılması zorunlu olan defterlerin kapanış kaydının yaptırılmaması ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilir.

Defter Kapanış Onayı Kapanış onayı
Vergi Usul Kanunu Türk Ticaret Kanunu
Yevmiye defteri Yok Faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Haziran ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda izleyen  faaliyet döneminin altıncı ayı sonuna kadardır.

Envanter defteri Yok Yok
Defteri Kebir Yok Yok
Yönetim kurulu karar defteri(A.Ş.) —– Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Ocak ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri(A.Ş.-Ltd Şti.) —– Yok
Pay defteri —- Yok
Ayrı Tutulan Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.) —- Müdürler kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Ocak ayındadır.

Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.

Serbest meslek kazanç defteri Yok ———
İşletme defteri Yok ———
Damga Vergisi Defteri(DV Sürekli Yükümlüler) Yok ——-