Bülten 2015-84 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,19.11.2015                                                                (BÜLTEN 2015-84)  TURİST REHBERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19

Devam

Bülten 2015-83 2013 3 ncü Geçici Vergi Dönem Sonunda Uygulanacak Yabancı Para Değerlendirme Kurları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,10.11.2015                                                                (BÜLTEN 2015-83)                                   2015 YILI 3 NCÜ  GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI PARA

Devam

Bülten 2015-81 E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurulur

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir İstanbul,09.11.2015                                                                                (BÜLTEN 2015-81)                                                         E-TEBLİGAT SİSTEMİNİNE NASIL BAŞVURULUR 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Devam

Güvence Denetimi Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)

GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI 3000 (GDS 3000) TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ  HAKKINDA TEBLİĞ

Devam