Bülten 2015

Bülten 2015-77 Ekim 2015 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.10.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/77)

2015 EKİM VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/10/2015 09/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2015 12/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi