Bülten 2015

Bülten 2015-19 2015 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Dışı Harcırahlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/19 )

2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE DIŞI HARCIRAHLAR

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).

Harcırah, gidilen yerde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

2015 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar dikkate alınarak en yüksek devlet memuru için yurt içi harcırah tutarı aşağıdadır.

  A-Yurtiçi Harcırah

01/01/2015 – 30/06/2015   TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği   Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik   Tutarı (TL)
1.994,87 TL ve fazlası 51,50
1.980,59 – 1.994,86 TL arası 43,00
1.806,11 – 1.980,58 TL arası 40,00
1.584,05 – 1.806,10 TL arası 37,50
1.314,01 – 1.584,04 TL arası 33,00
1.314,00 TL ve daha azı 32,00

B-Yurtdışı Harcırah

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
  1.994,87 TL ve daha   fazla   aylık alanlar 1.980,59-1.994,86 TL arasında     aylık alanlar 1.901,28- 1.980,58 TL   arasında aylık alanlar 1.766,46-1.901,27TL   arasında   aylık alanlar 1.314,01-1.766,45TL arasında   aylık alanlar 1.314 TL ve daha az   aylık   alanlar
A.B.D.(A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya   Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka   Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 21.235 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler(A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.