Bülten 2015

Bülten 2015-62 Elektonik Yoklama Sistemi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 21.06.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/62)

VERGİ UYGULAMALARINDA ELEKTRONİK YOKLAMA SİSTEMİ

20 Haziran 2015 gün ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 453 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 6637 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen “Elektronik Fatura “ sistemi açıklanmaktadır.

Bu sistem 01.09.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu Sistem; elektronik ortamda yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Bu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız