Haberler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra N0.450)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 04.06.2015

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 450) 

3 Haziran 2015 gün ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 450 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ da değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdadır.

– 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir.

– 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 2” olarak geçen ifade, “GİB Mesajlaşma Protokolü dokümanları” olarak değiştirilmiştir.  

– Yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında bastırma ve muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır

Sözü edilen Genel Tebliğ aşağıdadır

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 450)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin “5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri” bölümünde yer alan “Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir.” cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüm sonuna takip eden paragraf eklenmiştir.

“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.”

“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.”

“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.”

Tebliğ olunur.