Bülten 2015

Bülten 2015-59 2015 Mayıs Ayında ve Diğer Zamanlarda Verilecek Yabancı Sermaye Bilgi Formları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 07.05.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/59)

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU GEREĞİNCE 31 MAYIS 2015 TARİHİNE KADAR VE DİĞER ZAMANLARDA YAPILACAK BİLDİRİMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5. maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler tarafından yapılacak bildirimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Buna göre, bildirimi kimlerin yapacağı, mahiyeti, zamanı, şekli ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-Mayıs Ayında Yapılacak Bildirim

a-Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin, yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu” nu her yıl sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

b-Türkiye’de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, (EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu yıllık bazda ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

2-Diğer Bildirimler

a-Kanun Kapsamında Olan Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin;

a1-Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Ek-2 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

a2- Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri için Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” nu hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

b-Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin BildirimMecburiyeti Doğması Halinde;

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde;

Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup , işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

Bilgi Formlarına ; Ekonomi Bakanlığı–Yatırım–Mevzuat–Uluslararası Doğrudan Yatırımlar–Doğrudan Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz.