Bülten 2015

Bülten 2015-06 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Net Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 31.12.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/06 )

2015 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET, NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI  VE İŞVERENE MALİYETİ 

2015 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ  ÜSTÜ VE ALTI

01.01.2015 30.06.2015

1.201,50

01.07.2015 31.12.2015

1.273,50

Not:2015 Yılında 16 yaş üstü ve altı ayrımı yapılmayacak olup, aynı tutar uygulanacaktır.

01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ

I- ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI(TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.201,50

SSK PRİMİ % 14

168,21

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

12,02

GELİR VERGİSİ %15

63.08(*)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

90,11

DAMGA VERGİSİ % 07,59

9,12

KESİNTİLER TOPLAMI

252,43

NET ASGARİ ÜCRET

949,07(**)

 

II-İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.201,50

SSK PRİMİ %15.5(İşveren Payı)

186,23(***)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2

24,03

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.411,76

 

01.07.2015-31.12.2015 DÖNEMİ

I- ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI(TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.273,50

SSK PRİMİ % 14

178,29

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

12,74

GELİR VERGİSİ %15

72,26(*)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

90,11

DAMGA VERGİSİ % 07,59

9,67

KESİNTİLER TOPLAMI

272,96

NET ASGARİ ÜCRET

1.000,54(**)

 

II-İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.273,50

SSK PRİMİ %14.5(İşveren Payı)

197,39(***)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2

25,47

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.496,36

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 90,11 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5′dir.