Bülten 2015

Bülten 2015-45 2015 Nisan Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/45 )

2015 NİSAN VERGİ TAKVİMİ

01/04/2015 01/04/2015 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
01/04/2015 01/04/2015 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
01/04/2015 09/04/2015 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2015 10/04/2015 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2015 27/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/04/2015 27/04/2015 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2015 27/04/2015 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2015 27/04/2015 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2015 27/04/2015 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2015 30/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2015 30/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 30/04/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi