Bülten 2015

Bülten 2015-44 31 Mart 2015 Günü Türkiye Genelinde Meydana Gelen Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzayan Süreler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/44 )

31 MART 2015 GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE MEYDANA GELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER

Türkiye genelinde 31.03.2015 günü uzun süreli elektrik kesintisi nedeniyle vergi uygulamalarında bazı süreler uzamıştır. Uzayan süreler aşağıdadır.

1-31.03. 2015 günlü 73 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

72 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2015 günü sonuna kadar uzatılmış olan 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmesi gereken gelir vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi  2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

2-31.03. 2015 günlü 74 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

a-31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

b-31 Mart 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.