Haberler

2014 Yılında Basit Usulde Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Hazırlanan Vergi Rehberi Yayınlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.02.2015  

2014 YILINDA BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN HAZIRLANAN VERGİ REHBERİ  

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”nde;  

•  Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,  

•  Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

•  Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,  

•  Basit usulde ticari kazancın tespiti,  

•  Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,

•  Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi

hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.