HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43

17 Ocak 2015 Gün Ve 29239 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43” yayımlanmıştır.

 Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

 Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.