İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25

23 Ocak 2014 gün ve 28891 Sayılı Resmi Gazete’de  “İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25 yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu tebliğin ekinde yer alan İşletmenin Sürekliliği Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 570) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.