Bülten 2015

Bülten 2015-61 2015 Haziran Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.06.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/61)

2015 HAZİRAN VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/06/2015 01/06/2015 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/06/2015 01/06/2015 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/06/2015 01/06/2015 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/06/2015 01/06/2015 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 01/06/2015 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/06/2015 01/06/2015 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/06/2015 09/06/2015 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2015 10/06/2015 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 23/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2015 23/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/06/2015 24/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2015 24/06/2015 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2015 25/06/2015 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2015 30/06/2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2015 30/06/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi