Bülten 2015

Bülten 2015-16 2014 Yılında Tutulan Defterlerin Kapanış Tasdiki

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2015

BÜLTEN (E.Ö. 2015-16)

2014 YILINDA VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTULAN DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2014 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiki aşağıdaki tabloda belirtilen zamanlarda noterler tarafından yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun 562 nci maddesi gereğince kapanış tasdiki yaptırılmayan her defter için 2015 yılında 4.934 TL(2014 yılında 4.481 TL, 2013 yılında 4.312 TL) idari para cezası uygulanır.

Vergi Usul Kanununa göre defter tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaz.

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu açısından kapanış kaydı yaptırılması zorunlu olan defterlerin kapanış kaydının yaptırılmaması ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilir.

Defter

Kapanış Onayı

Kapanış onayı

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yevmiye defteri

Yok

Faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Haziran ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin altıncı ayı sonuna kadardır.
Envanter defteri

Yok

Yok

Defteri Kebir

Yok

Yok

Yönetim kurulu karar defteri(A.Ş.)

—–

Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Ocak ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri(A.Ş.-Ltd Şti.)

—–

Yok

Pay defteri

—-

Yok

Ayrı Tutulan Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.)

—-

Müdürler kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Ocak ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.
Serbest meslek kazanç defteri

Yok

———

İşletme defteri

Yok

———

Damga Vergisi Defteri(DV Sürekli Yükümlüler)

Yok

——-