Bülten 2015

Bülten 2015-08 Bazı Mallara 2015 Yılında Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Vergisi Oranları İle Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2015

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN (E:Ö.2015/08)

BAZI MALLARA 2015 YILINDA UYGULANACAK  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ  TUTARLARI

1 Ocak 2015 gün ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanununun III Sayılı Listesinin A ve B Cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve  maktu vergi tutarları 0 1.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki listedeki gibi belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

1 Ocak 2015’den Önceki Uygulama

 

2014/7127 sayılı BKK

1Ocak 2015’den Sonraki Uygulama

 

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

       

 

 

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar

25

25

 

       

 

 

2203.00 Malttan üretilen biralar

63

0,77

63

0,85

       

 

 

22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

0

 

 

4,17

 

 

0

 

 

4,59

       

 

 

2204.10 Köpüklü şaraplar

0

28,2

0

31,02

       

 

 

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 

0

 

38,69

0

42,56

       

 

 

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

 

0

 

30,71

 

0

 

33,80

       

 

 

2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

4,17

0

4,59

       

 

 

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

 

0

 

124,23

 

0

 

124,23

       

 

 

2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

0

 

 

124,23

 

 

0

 

 

124,23

       

 

 

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

0

 

 

 

124,23

 

 

 

0

 

 

 

124,23

       

 

 

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

 

118,2

 

0

 

124,23

       

 

 

2208.50 Cin ve Geneva

0

98,9

0

110,48

       

 

 

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

98,9

0

110,48

       

 

 

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4’den fazla olanlar)

 

0

 

124,23

 

0

 

124,23

       

 

 

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

124,23

0

124,23

       

 

 

2208.70 Likörler

0

124,23

0

124,23

       

 

 

2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

124,23

0

12423

       

 

 

2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

93,67

0

107,72

       

 

 

2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

93,67

0

107,72

       

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

1 Ocak 2015’den Önceki Uygulama

 

2014/7127 sayılı BKK

1Ocak 2015’den Sonraki Uygulama

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

 

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

   

 

 

 

 

 

 
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar

40

0,1971

0,1366

40

0,1971

1,1866

         

 

 

 

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar

40

0,1971

0,1366

40

0,1971

1,1866

         

 

 

 

2402.10.00.00.19 Sigarillolar

40

0,1971

0,1366

40

0,1971

1,1866

         

 

 

 

2402.20 Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1971

0,1366

65,25

0,1971

1,1866

         

 

 

 

2402.90.00.00.00

 

 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

     

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

40

0,1971

0,1366

 

40

 

0,1971

1,1866

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1971

0,1366

65,25

0,1971

1,1866

         

 

 

 

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

 

65,25

 

0,1971

 

0,1366

 

65,25

 

0,1971

 

1,1866

         

 

 

 

2403.10.10.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0515

0,1366

65,25

0,0515

1,1866

         

 

 

 

2403.10.90.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0515

0,1366

65,25

0,0515

1,1866

         

 

 

 

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1971

0,1366

65,25

0,1971

1,1866