Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 41

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 41” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.