1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri Nolu Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı

18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.