Haberler

İade Doğuran İşlemler Nedeniyle Nakden veya Mahsuben Talep Dilekçeleri Elektronik Ortamda Verilecektir

10 Ekim 2013 gün ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularında 01.11.2013 tarihinden itibaren uygulanacak yeni esaslar belli edilmiştir.

Bu tebliğe göre; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek  SMMM ve YMM’ler vasıtası ile elektronik ortamda .bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

Sözü edilen tebliğe ve eklerine ulaşmak için  tıklayınız.