Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

13 Aralık 2011 gün ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Yayınlandı.

Bu Tebliğe göre;

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,

b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,

c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz