Bülten 2014 -28 2014 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Dışı Harcırahlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,08.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/28 )

2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE DIŞI HARCIRAHLAR

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).

2014 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2014-30.06.2014 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ve bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimleri aşağıdadır.

A-Yurtiçi harcırahlar

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir vergisinden istisna gündelik   tutarı

1.936,76 ve fazlası

48,50 TL

1.922,90 – 1.936,75

40,50 TL

1.753,50 – 1.922,89

37,50 TL

1.537,91 – 1.753,49

35,00 TL

1.275,73 – 1.537,90

31,00 TL

1.275,72 ve daha aşağısı

30,00 TL

B-Yurtdışı Harcırahlar

Ülkeler/ Para birimi

I. grup

(1.936,76 ve fazlası)

ABD (ABD Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan(Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

Özellikli Durumlar

1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır