Bülten 2014

Bülten 2014-56 Temmuz 2014 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,30.06.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-56)

                                          2014 YILI TEMMUZ AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/07/2014 09/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2014 15/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2014 24/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2014 31/07/2014 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2014 31/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)