Bülten 2014-35 2013 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,12.02.2014

BÜLTEN ( 2014/35)

2013 DÖNEMİNE AİT DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 17 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/94

Konusu                                       :Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi                                         : 11/2/2014

Sayısı                                          : GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

1. Giriş

Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

     Mehmet ŞİMŞEK

        Maliye Bakanı