Bülten 2014

Bülten 2014-50 Mükellef Bilgileri Bildirimi 2014 Yılı İçin 2 Haziran 2014 Tarihinde Son Gün

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.05.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/50)

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2014 YILI İÇİN 2 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SON GÜN

413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre,

1 Nisan  tarihi itibariyle faal olan;

-Kurumlar Vergisi mükellefleri(tasfiyesi devam edenler dahil),

-Geliri ticari kazanç (basit usulde vergilendirilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı olan mükellefler,

Her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında  merkez ve her bir şubesi için ayrı ayrı elektronik ortamda “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verme zorundadır .

2014 yılında 31 Mayıs tatil gününe rastladığından tatili takip eden ilk iş günü olan  2 Haziran 2014 Pazartesi günü de bildirimi yapmak mümkündür.

Bildirimin yapılmaması halinde, VUK.’nun mükerrer 355.inci maddesi gereğince, işyerinize (2014 yılı için Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200,00 TL. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600,00 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Not: Mükellef Bilgileri Bildirimi konusunda daha fazla bilgi, 413 seri nolu VUK Genel Tebliği ile 61 Nolu VUK sirkülerinde bulunmaktadır.