Bülten 2014-49 Vergi Levhası Bulundurmak Zorunda Olanlar 2 Haziran 2014 Tarihine Kadar Vergi Levhasını Alması Gerekmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.05.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/49)

VERGİ LEVHASI BULUNDURMAK ZORUNLULUĞUNDA OLANLAR 2 HAZİRAN 2014 TARİHİNE  KADAR VERGİ LEVHASINI ALMASI GEREKMEKTEDİR

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre,

 Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri, 2. Zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış olanlar) 3. Serbest meslek erbabı,

Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler, 2. Limited şirketler, 3. Eshamlı komandit şirketler,

vergi levhasını internet vergi dairesinden 31 Mayıs günü sonuna kadar (2014 yılında 31 Mayıs tatile rastladığından 2 Haziran akşamına kadar) yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhaları

iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2014 yılı için 190 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.