Haberler

Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasına İlişkin Duyuru

TÜRKİYE ALMANYA ÇİFTE VEGİLENDİRME ANLAŞMASININ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 1985 yılında imzalanan ve 1989 yılında yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 1.1.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Alman Federal Cumhuriyetince tek taraflı olarak 21 Temmuz 2009 tarihinde feshedilmiştir.

Bunun üzerine iki ülke arasında yeniden görüşmelere başlanılarak yeni anlaşma yapılmıştır. 26.12.2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de 23.12.2011 tarihli ve 6263 sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.

Bu defa 24 Ocak 2012 tarihli ve 28138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2695 sayılı BKK Kararı ile 244 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükmüne göre1 23/12/2011 tarihli ve 6263 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” ile eki “Protokol” onaylanmıştır.

Anlaşmaya taraf Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli prosedürü tamamlamasından sonra, anlaşmanın “Yürürlüğe Giriş” maddesi gereğince taraflar birbirlerini bu durumdan haberdar etmekte ve son bildirimin yapıldığı tarihte anlaşma yürürlüğe girmektedir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra, anlaşma hükümleri 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının aşağıdaki duyurusundan  bu prosedürün karşı taraf tarafından tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN DUYURU

19.09.2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 23.12.2011 tarih ve 6263 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” 16.01.2012 tarih ve 2012/2695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış olup, bu Karar 24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Kararın yayımlanması ile söz konusu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan yasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmıştır. Ancak, Anlaşmanın Almanya tarafınca onaylandığına ilişkin bir bilgi bugün için tarafımıza ulaşmamış olup gelişmeler takip edilmektedir.

Söz konusu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Anlaşmanın onay belgelerinin diplomatik yollarla da teati edilmesi gerekmektedir. Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği gün yürürlüğe girecek ve hükümleri 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacaktır.