Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-23 2014 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Hadler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2014

BÜLTEN (E.Ö 2014/23)

2014 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  HADLER

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde,bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2014 yılında herhangi bir belirleme olmadığı için uygulanacak hadler, 2013 Yılı için tespit edilen yeniden değerleme haddi olan % 3,93 oranında artırılarak aşağıda gösterilmiştir.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI

2011 YILI

TL

2012 YILI

TL

2013 YILI

TL

Aktif Toplam

5.176.000

5.580.000

5.799.000

Net Satışlar Toplamı

10.349.000

11.156.000

11.594.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM

2011 YILI

TL

2012 YILI

TL

2013YILI

TL

2014 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

330.000

364.000

392.000

407.000

29/2

658.000

726.000

783.000

814.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın)

86.000

95.000

102.000

106.000

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

 

2012 YILI

TL

2013 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ

01.01.2013 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

TL

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

20.000

21.000

Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

60.000

63.000

 

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

 

2012 YILI

TL

2013 YILI

TL

2014 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit

15.800

17.000

17.700

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

 

2012 YILI

TL

2013 YILI

 TL

2014 YILI

 TL

KURUMLARVERGİSİ İSTİSNASI

190.000

205.000

213.000