Bülten 2014

Bülten 2014-60 İthal Edilen ÖTV’ye Tabi Bazı Malların ÖTV’ye Tabi Olmayan Malların İmalatta Kullanılmasında Erken Teminat Çözümü İşlemleri İle İlgili 35 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul, 24.07.2014

                                                               BÜLTEN 2014-60

İTHAL EDİLEN ÖTV’YE TABİ BAZI MALLARIN ÖTV’YE TABİ OLMAYAN MALLARIN İMALATTA KULLANILMASINDA  ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 35 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

24 Temmuz 2014 gün ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 35 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde;

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine“16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklendiği, belirtilmiştir.

Eklenen bölümde; imalatçıların müracaat şartları ve sertifika talebi ve Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Söz konusu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.