Haberler

2012 yılında Uygulanacak Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Belirlendi.

 

 

29.12.2011 gün ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası tebliği ile 29.12.2011 tarihinden sonra uygulanacak reeskont ve avans işlemlerine uygulanacak faiz oranları tespit edilmiştir.

Sözü edilen tebliğ aşağıdadır.

 

29 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28157

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %17,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.