İlk Bağımsız Denetimler Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19

29 Ocak 2014 gün ve 28897 Sayılı Resmi Gazete’de  “İlk Bağımsız Denetimler Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında TebliğTürkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “bu tebliğin ekinde yer alan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 510) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.