Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20

9 Ocak 2014 Gün ve 28877 Sayılı Resmi Gazete’de  “Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu Tebliğin ekinde yer alan Analitik Prosedürler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 520) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.