Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-15 01 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Bilgiler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2014

BÜLTEN(E.Ö.2014/15) 

01 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDE ZORUNLU OLARAK BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 sayılı Kanunla değişik 39/2 nci maddesinde; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde zorunlu olarak bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır.

Bu bilgiler;

-MERSİS Numarası(MERSİS numarası yok ise tacirin sicil numarası),

-Ticaret unvanı,

-İşletmesinin merkezi

-Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne  tabi ise (denetime tabi şirketler) tescil edilen internet sitesinin adresidir.

Bu bilgilerin hangi belgelerde yer alacağı ilgili maddede sayılmamıştır. Ancak, maddede yer alan “ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler” ifadesinden bu bilgilerin aşağıda yer alan belgeler olduğu anlaşılmaktadır.

-Fatura,

-İrsaliyeli Fatura,

-Parekende Satış Vesikası,

-Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi,

-Gider Pusulası,

-Müstahsil Makbuzu,

-Yolcu Bileti,

-Ücret Bordrosu,

Bu belgelerin yanında, aşağıda yer alan belgeler ticari defterlere doğrudan yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yer almamakla birlikte  bu belgelerde de zorunlu bilgilerin olması gerekeceğini düşünmekteyim. Ancak, bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığından görüş alınmasında fayda vardır.

-Sevk İrsaliyesi,

-Taşıma İrsaliyesi,

-Günlük Müşteri Listesi,

-Yolcu Listesi,  

-Kasa Tahsil Fişi,

-Kasa Tediye Fişi,

-Mahsup Fişi,

-Çek Bordroları.

-Benzer Belgeler

Ticari Mektuplarda ve Belgelerde yer alacak bilgiler zorunlu olarak 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılacaktır. Ancak daha önce bastırılmış olup bu tarihte mevcut olan ve belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde,  2014 yılı için 2 bin 240 lira idari para cezasıyla karşılaşmaları mümkündür.