Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-14 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret,Net Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/14 )

2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET, NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI  VE İŞVERENE MALİYETİ

2014 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ  ÜSTÜ VE ALTI

01.01.2014 30.06.2014

1.071,00

01.07.2014 31.12.2014

1.134,00

Not:2014 Yılında 16 yaş üstü ve altı ayrımı yapılmayacak olup, aynı tutar uygulanacaktır.

01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİ

I- ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI(TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.071,00

SSK PRİMİ % 14

149,94

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,71

GELİR VERGİSİ %15

56,22(*)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,13

KESİNTİLER TOPLAMI

225,00

NET ASGARİ ÜCRET

846,00(**)

 

II-İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.071,00

SSK PRİMİ %14.5(İşveren Payı)

155,30(***)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2

21,42

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.247,72

 

01.07.2014-31.12.2014 DÖNEMİ

I- ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI(TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.134,00

SSK PRİMİ % 14

158,76

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

11,34

GELİR VERGİSİ %15

64,26(*)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,61

KESİNTİLER TOPLAMI

242,97

NET ASGARİ ÜCRET

891,03(**)

 

II-İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.134,00

SSK PRİMİ %14.5(İşveren Payı)

164,43(***)

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2

22,68

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.321,11

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5′dir.