HaberlerTürkiye Denetim StandartlarıTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21

22 Ocak 2014 gün ve 28890 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21” Yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimde Örnekleme Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 530) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.