Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar(BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24

22 Ocak 2014 gün ve 28890 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar(BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu Tebliğin ekinde yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 560) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.