Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17

10 Ocak 2014 Gün ve 28878 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 501) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.