432 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-2014 Yılında Uygulanacak Miktar ve Hadler

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  432 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler Genel Tebliğ ekli listede gösterilmiştir

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.