HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 14

30 Aralık 2013 Gün ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’de  “Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 14” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“Bu Tebliğin ekinde yer alan “Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar” Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 402) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.