Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18

30 Aralık 2013 Gün ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’de  “Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18” yayımlanmıştır.

 Bu tebliğin amacı, “bu Tebliğin ekinde yer alan Dış Teyitler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 505) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.