Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarmalar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin 92 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı.

27.11.2013 tarih ve 92 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 Bu açıklamalar, bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması ile ilgilidir.

 Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.